Foshan Haiyao Frozen Equipment Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $47,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Foshan Haiyao Frozen Equipment Co., Ltd.
Guangdong, China

mainCategories

Ice Cream Showcase
Cake Showcase
Kitchen Refrigeration&Freezer
Cold storage and equipment
2.220,00 US$ - 2.380,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
2.280,00 US$ - 3.100,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
2.570,00 US$ - 3.100,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
3.500,00 US$ - 5.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
2.280,00 US$ - 3.100,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
850,00 US$ - 1.200,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.130,00 US$ - 1.300,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
550,00 US$ - 670,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
27,00 US$ - 29,00 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
27,00 US$ - 29,00 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
27,00 US$ - 29,00 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
27,00 US$ - 29,00 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
27,00 US$ - 29,00 US$/Mét vuông
100 Mét vuông(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

SIMON WU
Loading
Jessie Wong
Loading
Debby L
Loading
Simon
Loading
Eric Leung
Loading